Sanningskommission kan göra upp med kolonial historia

Redan 2008 föreslog ungdomsorganisationen Sáminuorra att regeringen skulle inrätta en sanningskommission för samer. Nu har rundabordssamtal med internationella experter genomförts i Umeå för att diskutera en eventuell kommission.