Samverkan kan ta Örebro mot en hållbar framtid

Omställningen till ett kretsloppssamhälle där inte ekonomin utan ekologin sätter gränserna kräver samarbeten. Regional omställning i samverkan, Örebro menar att ett regionalt omställningscentrum med folkbildning, lärande och mobilisering skulle underlätta omställningen.