Så vill politikerna att hela landet ska leva

Landets Fria blickar tillbaka på ett antal ämnen som vi berört under det senaste året för att se vilka landsbygdspolitiska ambitioner det finns hos partierna. Vad vill de politiska företrädarna göra inom områden som livsmedelsförsörjning, fossilberoendet i jordbruket, fördelningen av forskningspengar, gruvetableringar, bredbandstillgången och pälsuppfödningar?