Så tycker landsbygden om den nya politiken

Företag, föreningar och myndigheter har nu sagt sitt om de 75 förslag som landsbygdskommittén presenterade i början av året. Över 400 remissvar har inkommit till näringsdepartementet och fler vill tycka till.