Så görs en hållbar utställning

Material och logistik är det viktigaste för att skapa miljövänliga utställningar. Det säger Gustav Löfgren, material- och designtekniker på Riksutställningar.

Transporter är oftast den största miljöboven för konstinstitutioner. Många utställningar turnerar och då gäller det att de redan från början byggs med så låg vikt och volum som möjligt. Det är också bra att lägga energi på att planera turnéer så att resorna blir så korta som möjligt, istället för att frakta en utställning från Luleå till Malmö. Sedan Riksutställningar flyttade från Stockholm till Visby är målet att utställningarna kan resa kontinuerligt så att de inte behöver mellanlanda för förvaring på Gotland. Dessutom strävar de ansvariga efter att göra utställningar som är lätta för institutionerna själva att bygga ihop, så att en tekniker inte behöver resa med.

Materialet ska helst gå att använda till fler utställningar. I annat fall bör den vara lätt att återvinna, genom att olika typer av material går att separera ut. Kvalitet är också en faktor.

– Ofta försöker man att hitta det enklaste och billigaste som fungerar, men vi försöker att köpa bra, hållbara beslag, lådor och luckor så att de kan tas tillvara igen. Vi har också satsat på högkvalitativ elektronik. En effektiv bildskärm som håller länge är en större investering, men kan kanske användas till nästa utställning också, säger Gustav Löfgren.

Riksutställningar använder bara vattenbaserade färger. För ljussättning rekommenderas ledlampor eftersom de både använder relativt lite energi, håller länge och är tåliga vid transport. Helst köper de lokalt producerade och miljömärkta varor, berättar Gustav Löfgren.

– De flesta utställningar vi har byggt har varit träbaserade. Generellt är det ett fantastiskt material som både är återvinningsbart och framställs på ett sätt som är snällt mot miljön.

För att få ner vikten på till exempel en tjock bordsskiva, byggs den inte av massivt trä. Istället får den en kärna av wellpapp. Riksutställningar använder dock också gärna aluminium, som är mer tveksamt ur miljösynpunkt, även om vikten är låg.

– Det går åt mycket energi och fossila bränslen för att framställa aluminium, men i nästa led är det väldigt lätt att återvinna. Det är ett avvägande.

Hållbarhet inom utställningsproduktion handlar mycket om just avvägningar, menar Gustav Löfgren.

– Det är alltid en förhandling med konstnären eller formgivaren för att få verken transporterbara och hålla nere vikten men ändå behålla det konstnärliga och estetiska. Det är mycket arbete att komma fram till ett bra resultat.

Tiden och pengarna räcker inte alltid till och det tycker han är synd.

– Men jag håller inte alltid med om att det som är miljövänligt är dyrt. Jag tycker ofta att man snålar för mycket. Om en utställning ska stå länge, måste man kanske måla om och köpa nytt, det är också en kostnad och negativ miljöpåverkan.

Gustav Löfgren betonar att han inte är någon miljöexpert men att han tycker att frågorna är viktiga.

– Det handlar om ett gemensamt ansvar för framtiden och samhället. Större institutioner och myndigheter kanske har större ansvar än enskilda medborgare, eftersom man oftast har hyfsat gott om resurser.

Riksutställningar har inte längre som huvudsaklig uppgift att producera utställningar. Sedan några år jobbar de främst med att utveckla utställningsmediet på olika sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV