Så blir du en medskapande ledare

Hur möter vi de komplexa utmaningar som dagens samhälle står inför? Ett svar kan vara Art of hosting eller ”medskapande ledarskap”, ett sätt att designa processer som hjälper oss att komma åt vår kollektiva intelligens. Här är några grunder som kan användas för att utveckla samtal, möten och processer.