Rikshem bygger luftslott – missar människan

Rikshem öser miljoner över sina toppchefer samtidigt som hyresgäster inte har råd att bo kvar i sina hem, skriver boende i berörda stadsdelar i Uppsala och representanter för Hyresgästföreningen.

För ett par veckor sedan kunde vi läsa att det privata bostadsbolaget Rikshem har betalat 60–70 miljoner kronor i ränta och vinstutdelning till fyra toppchefer, bland vilka vi hittar S-profilen Ilija Batljan. För fyra år sedan fick cheferna i tysthet köpa konvertibler. Nu har de gjort ett klipp på 136 procent.

– Ska man driva en verksamhet är det bra att ha en ledning, och vi tyckte att vi fick en bra ledning, säger Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden vilka äger Rikshem till 50 procent.

Rikshem kallar sig ”den nationella allmännyttan” och just nu utför bolaget ett flertal renoveringar i Uppsala, bland annat i Gränby och på Kvarngärdet. Nästa renovering är under planering i Eriksberg. Dessa medför höga hyreshöjningar som i sin tur gör att ett stort antal hyresgäster tvingas lämna sina hem. De har helt enkelt inte råd att bo kvar. På Kvarngärdet höjs hyran med 52 procent. Samtidigt vet vi nu, genom en rapport från kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, att Uppsala kommuns kostnad för socialbidrag har ökat. Detta som en direkt konsekvens av hyreshöjningarna i Gränby och Kvarngärdet.

På Rikshems hemsida kan vi läsa följande: ”Med samhällsansvar menar vi att omsätta värderingar som pålitlighet, utveckling och långsiktighet. För att uppnå ett samhällsansvar arbetar vi ständigt med förbättringar inom hållbarhetsområdet som innebär ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande”.

Hur omsätter då Rikshem sitt påstådda samhällsansvar i verkligheten?

Vad innebär egentligen ekonomiskt ansvarstagande för Rikshem? Vi menar att smarta åtgärder till låga kostnader kan ge en sund och förutsägbar ekonomi, både för ägare och för dem som bor i fastigheterna. Men verkligheten ser annorlunda ut. Rikshems renoveringar forceras vilket leder till misstag som drabbar både hyresgäster och bolag genom ökade kostnader.

När Rikshem berättar om sitt sociala ansvarstagande tänker vi att de vill måna om människor och deras bostäder. Att hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem även efter en renovering. Att stå på ett bostadsmöte och uttala att ”vi räknar med att 30 procent av er kommer behöva flytta” – det uppfattar vi inte som socialt ansvarstagande.

Ansvar för miljön – är det att riva ut gedigna och fullt funktionsdugliga kök för att kunna sätta in nya i sämre kvalitet? Vi hade hellre sett att Rikshem i sin strävan att ta ett miljömässigt ansvar hade levt mer efter devisen ”riv inte i onödan”.

Man hittar många vackra ord på Rikshems hemsida – frågan är hur dessa överensstämmer med verkligheten. Det påstådda samhällsansvaret och engagemanget i människa och hyresgäst, det är inte det vi ser på löpsedlarna. Där får vi istället läsa om hur man belönar sina toppchefer. Den ”nationella allmännyttan” har mycket att bevisa för samhället. Inte minst i Uppsala.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV