RFSL: ”Hoppas och tror att Pride får politisk effekt”

Antalet svenska Pridefestivaler har ökat rejält de senaste fyra åren och bredden är stor. Men Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL, menar det är viktigt att Pridebegreppet inte urvattnas av exempelvis kommersiella arrangemang utan förankring i hbtq-communityt.