Replik: Utan tolerans och öppenhet stannar Västerbotten

I LFT nummer 37 efterlyste Helena Gard från RFSL Umeå bland annat utbildning av politiker, tjänstemän och kommunanställda i hbtq-frågor och normkritik samt ett hbtq-råd i Västerbotten. Nu svarar regiondirektören.