Rening på sjukhus ska minska antibiotikaresistens

Omkring 25 000 människor uppskattas dö av antibiotikaresistenta bakterier varje år, bara i Europa. Ungefär en tiondel av den antibiotika som används i vårt samhälle kommer från sjukhusen. Nu satsar Akademiska sjukhuset i Uppsala på ett eget reningsverk för att minska läkemedelsutsläppen.