”Regeringen måste ta sitt ansvar”

Sveriges 19 länsteatrar menar i ett uttalande att regeringen inte tar ansvar för kultursamverkansmodellen som infördes för några år sedan. Statens medel täcker inte kostnadsökningarna och därför urholkas många länsteatrars ekonomi.