Queera erfarenheter görs synliga och sörjbara

Lyra Ekström Lindbäcks nya roman Ett så starkt ljus utgår ifrån egna upplevelser av osynlig kärlek i en heteronormativ värld. Hon ser det som en politisk handling att sätta ord på dessa och riktar sig särskilt till unga queerpersoner.