Queera berättelser lyfts fram i Sápmi

Samiska hbtq-personer är en minoritet i en minoritet. Projektet Queering Sápmi har samlat livsberättelser bortanför normen som nu har blivit både en bok och en utställning på sex språk. – Queering Sápmi har synliggjort att det finns queera samer. Det har i perioder verkat som att vi inte finns, säger Josefina Skerk, projektdeltagare samt politiker i Sametinget.