Protester mot större fiskodlingar på Höga kusten

Tillståndet för mer fiskodling i Omnefjärden på Höga kusten har väckt protester. De boende menar att övergödningen redan är synlig, men innan årets slut kan ännu fler odlingar bli verklighet.