Projekt ska skapa massor av nya jobb i landsbygdsföretag

Ett nytt integrationsprojekt ska para ihop lediga jobb i gröna näringar med intresserade och kunniga invandrade personer på svenska landsbygden. – Det blir en win-win-situation, säger Anders Johansson, lantbrukare i Mönsterås kommun.

Det är i Kalmar län som Mönsterås kommun, LRF Lantbrukarnas riksförbund Sydost och Torsås kommun hoppas kunna starta projektetet Integration i landsbygdsföretag, till hösten. Parterna har lämnat in en projektansökan till Länsstyrelsen för strax under 900 000 kronor för att driva förstudien under hösten och våren. Förhoppningen är att arbetet så småningom ska mynna ut i nya jobb för invandrade personer i Kalmar län och ny arbetskraft för lantbruksföretag i regionen.

Anders Johansson, lantbrukare i Östra Kråkerum i Mönsterås kommun, är en av dem som önskat att satsningen ska bli av.

– Jag har flera gånger varit i kontakt med LRF för att stöta på för att starta ett sådant här projekt. Vi lantbruksföretagare behöver ny arbetskraft och folk ur den här gruppen behöver jobb, så det blir en win-win-situation för alla, säger han.

Bland annat är det djurskötare som behövs. På sin egen gård har han haft problem att hitta personer att anställa för skötsel av de omkring 2 000 grisar han har på gården.

– Jag föreställer mig att det säkert finns några personer som har egen erfarenhet av djurskötsel eller ett stort intresse för djurskötsel och som letar efter jobb. De personerna vill vi hitta, säger han.

Anders Johansson säger att för egen del handlade idén i början mycket om att se potentialen i integrationen och skaka fram jobbkontakter för nyanlända personer i Sverige – men att det på samma gång löser lantbruksföretagarnas problem att hitta arbetskraft.

Hur mycket påverkar eventuella fördomar bland dina kollegor invandrade personers möjlighet att få jobb inom de gröna näringarna?

– Det sker redan i dag att exempelvis personer från Baltikum kommer till Kalmar län och arbetar inom lantbruket. Många av mina kollegor har redan många goda erfarenheter av att jobba tillsammans med och anställa personer som har utländsk bakgrund, säger han.

– Det är också en fråga som handlar om språk. Det är klart att det är lättare att jobba tillsammans framgångsrikt om man talar samma språk. Det är självklart. Därför tror jag det är bra att genomföra detta tillsammans med SFI där man kan kombinera språkutbildning med praktik och jobb på lantbruk, säger han.

Ett av det tänkta projektets viktigaste mål är att skapa koncept för praktik och jobb på landsbygdsföretag och även skapa sfi-utbildningar som kombinerar möjligheten att prova på arbete i landsbygdsföretag.

För Torsås kommun är en av de största utmaningarna att behålla nyanlända personer kvar i kommunen. ”En väg dit är via arbetsmarknaden”, skriver man i projektansökan.

Blir projektet lyckat hoppas LRF kunna sprida det till fler delar av landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV