Professor varnar för klimatförnekarna

Den seriösa forskningen i världen är entydig, klimatet förändras, den globala uppvärmningen existerar och människan bär huvudansvaret. Trots det finns en rörelse som hårdnackat förnekar detta. – Att förneka är det största hotet mot en hållbar planet, fastslog Riley E Dunlap, professor vid Oklahoma university, USA, när han föreläste på Linköpings universitet.