Planterar grönsaker – skördar gemenskap

Månadens omställningsinitiativ började med några vinbärsbuskar på lekplatsen. Nu odlar Jens Råberg tillsammans med grannarna i hyreshuset i Lindesberg i Västmanland för sammanhållning och ett bättre klimat.