Pantertanter kämpar mot ”skogsmissbruket”

Fyra kvinnor strider mot en planerad skogsavverkning i Rävdalsområdet i Norrbotten. De inventerar ekosystemet i skogen och har hittills hittat ett sextiotal rödlistade arter som skulle vara hotade vid en avverkning. – Det blir helt andra förutsättningar i en planterad skog, säger Anita Feldenius.