Över hälften får förskoleplats i tid

I snitt 65 procent av de barn som väntar på att få börja på förskola får en plats senast det datum föräldrarna bett om, enligt siffror från SKL. I resten av fallen kan väntetiden variera mellan i genomsnitt 1 dag i Älvdalen och 90 dagar i Flen.