Opera vill lyfta kvinnliga tonsättare

Hur mycket är man villig att offra för sin passion? Den frågan ställs i Operabyråns verk Ingjutet i mitt hjärta som turnera i Sverige under våren. Föreställningen är inspirerad av tonsättaren och sångerskan Antonia Bembo, som under 1600-talet stred för sin rätt att skapa musik.