Omställningsrörelsen till Almedalen

För första gången är Omställningsnätverket med och ordnar flera programpunkter på årets Almedalsvecka. Målet är att synliggöra omställningsfrågor – men framför allt att ha en öppen dialog.