Omställningsrörelsen laddar för nytt år

Omställningsagendan för 2014 har politiskt inflytande, självförsörjning och inre omställning högt på agendan. Under året som kommer kommer vi att få se en ny webbportal på omställning.net och nationella arbetsgrupper. Att förankra omställningens grundtankar, smida nya samarbeten och lära nya saker är också genomgående i de svar vi fått.

Ankie Rauséus

Omställning Bergslagen (främst Nora och Järle)

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Inspirerande mötesformer, praktisk odling och naturvård, opinionsbildning inför valen.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att få landets politiker att verkligen lyfta fram och prioritera de viktiga och svåra utmaningar som vi och världens länder står inför. Och våga ta långsiktiga beslut som kan skapa förutsättningar för att bygga ett mer hållbart samhälle än vad vi har i dag.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att fortsätta bygga nätverk och mötesplatser mellan likasinnade, både lokalt, regionalt och nationellt. Samt försöka skapa förutsättningar för att även yrkesmässigt kunna arbeta med omställningsfrågorna.

Anton Andreasson

Omställning Alingsås

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Lanseringen av Omställning.net, Framtidsveckan i Alingsås i mars och fortsättningen på studiecirkelserien Självhushållning 2.0, som jag började gå hösten 2013.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att skapa samarbeten. Mellan omställningsinitiativ, mellan gamla och nya organisationer och mellan förenings- och näringsliv, utan att det riskerar att rörelsen tar förödande genvägar in i såväl kommunledningar som tv-soffor utan att så värst mycket lokalt omställningsarbete blir gjort rent praktiskt.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att bli bättre på att ta hand om vad radhustomten trots allt producerar. Allt för många frön, bär och frukter förblir oplockade eller outnyttjade på ett eller annat sätt. Klar förbättringspotential där.

Liselotte Bergenzaun Abel

Omställningsgrupp: Falkenberg/Halland

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Lokalt blir det lunch för chefer med tema Ledarskap för hållbara värden samt Återhämtning. Jag kommer att jobba med att starta Färdplan för inre omställning på vår kursgård med knytkalas, föreläsning och musik. Dessutom att arrangera permakulturfestival under sommaren på vår kursgård och erbjuda NVC-kurser. På riksnivå ska jag medverka i arbetsgrupperna för utbildning och inre omställning.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att hitta formerna för att inspirera fler att vara med. Att fortsätta vara framtidsorienterad och inte halka in på miljöproblem. Att hitta god samverkan mellan det nya nätverket och Hela Sverige ska leva (HSSL).

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att minska min tid för det materiella och öka tiden för sociala existensiella möten.

Tim Lux

Omställning Urshult

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Ökad samåkning, förstärkt samarbete med andra föreningar och grupper och tjänst-byte.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att gå från ord till handling. Allt som kräver en beteendeförändring.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att jobba med min inre omställning för att hitta kraften till den yttre omställningen.

Julia Fries

Omställning Katrineholm

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Starta en gemensam odling, öppen för alla, vid Egen El-kullen i Katrineholm. Skapa en clownföreställning om ekonomi och klimat. Hålla workshops om visioner.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att formulera och sprida visioner för hur samhället och ekonomin istället skulle kunna vara organiserad, för hållbarhet och rättvisa.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att arbeta med lust och glädje och ta hand om mig själv hela vägen.

Stuart Pledger

Omställningsgrupp: Stjärnsund och Gustavsberg

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Jag och mina kollegor på Sustainable leadership lab håller en rad interaktiva seminarier runt om i landet med temat Grönt entreprenörskap och goda cirklar – så kan vi ställa om och leva gott. Vi kommer ta upp småskaliga lösningar för ekovänlig mat, boende och transport, tips om hur man kan bygga sina egna aquaponics, tiny houses och elcyklar med mera.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att hitta samarbetsformer som gör att flera kan slå sina kloka huvuden ihop och driva praktiska omställningsprojekt.

3. Nyårslöftet när det gäller omställning för det nya året?

Bygga ut mina aquaponics-anläggningar i Stjärnsund och Stockholm. Leva gott!

Anna Hägg Drougge

Omställning Österlen

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Dels blir det en inspirationsdag i början av maj här hemma med inriktning på ekologisk odling, permakultur och självhushållning. Sedan är jag även med och startar en gemensamhetsodling på Ecotopia där vi även ska ha en fröbank för växter som trivs här nere. Jag hoppas även på att vi i omställningsgruppen ska få till ett omställningsarbete/projekt med Österlens folkhögskola.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att få människor att förstå att en omställning till ett hållbart samhälle inte behöver vara något skrämmande utan att det istället är något positivt som ger mer tid, hälsa och livskvalitet till den enskilda individen.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Fortsätta öka min grad av självhushållning.

Jörgen Sjöstedt

Omställning Gästrikland/Storvik

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Inspirationsdagen den 1 februari, framtidsveckan i april och att vara bollplank vid ansökningar om stöd och bidrag.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att förändra människors värderingar, att förbättra förutsättningarna för lokal produktion och handel samt att påverka tillgången på bra basservice i mindre orter och på landsbygden.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att äta mer vegetariskt.

Olivia Florian

Omställning Alingsås

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Fortsätta min inre omställning och skaffa kunskap om ”the circle way” för att skapa mer respektfulla och stödjande relationer. Vara verksam inom odlingsgruppen i Alingsås, bistå med mina kunskaper och hjälpa till att få fler att trivas och vilja vara med på vår gemensamma odling. Förbereda en introduktionskurs i permakultur och undervisa den.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Den största utmaningen blir att nå fler människor och skapa bra förutsättningar för konkreta projekt som bygger på människors lust och glädje.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Fortsätta lära mig odla min mat enligt naturligt jordbruk och ta till mig kunskaper kring självhushållning och dela vidare av dessa kunskaper.

Annika Lykta

Omställning Södertälje

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Framförallt projektet Smaka framtiden! men sedan ser jag fram emot att se hur hela omställningsrörelsen förändras efter att den nya föreningen har startat och efter vad som sades på den nationella konferensen. Utbildningsfrågorna är jag intresserad av, permakultur och inre omställning. Och en hjärtefråga är konstens och kulturens roll i omställningsarbetet. Att berättelserna som vi väljer att berätta också är med och skapar den verklighet vi lever i – där har vi alla ett ansvar – vilka berättelser vill du berätta? Det arbetet är jag intresserad av.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Jättesvår fråga, men en utmaning är nog att hitta sin egen identitet. Det är en spännande tid vi lever i där omställningsrörelsen verkligen behövs.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Jag ger inga nyårslöften så frågan var lite konstigt formulerad.

Olov Fahlander

Omställning Linköping

1. Vad planerar du att jobba med inom omställning under 2014?

Stadsodling vid folkhögskolan och ett eget odlingsprojekt med Ödeshögs kommun; vattenrening – laboration; inom nätverket: reskilling – kursutveckling; matlogistik – kontakt med lokala odlare; landsbygdsinventering av lokala resurser, arbetsgruppen för medborgarlön.

2. Vad blir den största utmaningen för omställningsrörelsen under kommande år?

Att förankra tänkandet bland politiskt verksamma personer.

3. Vad blir ditt personliga nyårslöfte när det gäller omställning för det nya året?

Att förbättra den lokala gruppens förmåga till samverkan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV