Omställningsnätverket satsar på utbildning

I november erbjuds svenska omställare för första gången en fortsättningskurs i omställning samt en kursledarutbildning. Och framöver planeras utbildning i bland annat att tala om omställning, lokal ekonomi och inre omställning.