Omställningsnätverket satsar på utbildning

I november erbjuds svenska omställare för första gången en fortsättningskurs i omställning samt en kursledarutbildning. Och framöver planeras utbildning i bland annat att tala om omställning, lokal ekonomi och inre omställning.

Intresset för utbildning inom omställning är stort och ett sätt att möta det är att utbilda fler kursledare. Det görs i Alingsås under fem dagar i mitten av november. De som ska gå kursen har förkunskaper och förankring i omställningsrörelsen sedan tidigare och ska få de pedagogiska verktyg som krävs för att kunna hålla utbildningar för andra.

– Med 14 nya kursledare kan vi snart se grundkurser erbjudas på ett stort antal platser i Sverige, säger Hillevi Helmfrid, som är samordnare för Omställningsnätverkets utbildningsgrupp.

Nästa grundkurs i omställning ges i Kalmar sista helgen i november. Grundkursen tar upp allt från fakta om oljetoppen till sätt att arbeta med grupper och lokalsamhällen samt inre omställning. Den innehåller både teori, praktiska exempel, övningar och egen reflektion.

– Grundkursen ger så mycket. En deltagare har gått den två gånger – det visar att den är bra.

I höst hålls också för första gången en fortsättningskurs i omställning i Sverige. Det är den internationella Transitionrörelsens kurs Thrive som ges av kursledare från England. Dess fokus är i vanliga fall att utveckla och stärka en specifik omställningsgrupp, men den här gången får den bli lite speciell eftersom deltagarna kommer att vara från olika delar av landet. Tanken är att deltagarna ska få hjälp med det som deras egen grupp behöver bäst – från att förebygga utbrändhet eller förbättra gruppdynamiken, till att hitta finansiering eller skapa lokala jobb.

Att kurserna utgår ifrån den internationella rörelsens kurspaket är medvetet, berättar Hillevi Helmfrid.

– Det behövs en massa utbildning på alla plan. De kurser som finns inom till exempel permakulturen, studieförbund, folkhögskola och högskola är också jätteviktiga för omställningen. Men vi behöver inte kopiera eller dra in dessa under Omställningsnätverkets hatt. Vi ska bara erbjuda kurser som annars inte ges och som är specifikt inriktade på det som de lokala omställningsinitiativen behöver, säger Hillevi Helmfrid.

Hon utesluter samtidigt inte att egna omställningskurser i framtiden kommer att utvecklas också i Sverige.

En utmaning framöver är att hitta finansiering, säger Hillevi Helmfrid. Allt arbete med kursmaterial, organisering, fortbildning och förberedelse sker i dag ideellt, men kursledare får betalt när de håller kurser. Trots att så mycket ideellt arbete ligger bakom är det i Sverige svårt att självfinansiera kurser helt, så som sker i ursprungslandet England.

– I Sverige är vi vana vid att utbildning ska vara skattesubventionerad och många inom omställningsrörelsen arbetar mycket ideellt och kan eller vill inte betala höga summor för utbildning. Man kan känna att det räcker med att lägga sin tid och sitt engagemang.

Hittills har kursavgifterna kunnat hållas nere genom samarbete med EU-strategin för landsbygdsutveckling Leader, länsbygderåd och studieförbund och Hilllevi Helmfrid hoppas att länsbygderåd och studieförbund nu går in och tar ett större ansvar eftersom Leader under 2015 står utan pengar. Att helt lämna över kursverksamheten till studieförbund och andra ser hon dock inte som en lösning.

– Risken är att det som är speciellt för omställningsrörelsens kärna, där inre och yttre omställning är lika viktigt, försvinner om omställningsrörelsens utbildningar ska passas in i en befintlig kultur och struktur.

En kurs som planeras framöver handlar om Reconomy, den internationella Transitionrörelsens satsning för att stärka lokal ekonomi. Och så planeras en utbildning som flera efterfrågat, nämligen att tala om omställning. Den handlar både om vilka budskap omställare går ut med och om att lära sig tala inför grupp.

Under nästa år kommer också den internationella kursen i inre omställning att erbjudas, som Hillevi Helmfrid och flera andra svenska omställare deltog i nyligen i Köpenhamn.

– Kursen ger förståelse, verktyg och upplevelser som gör att vi kan bli aktiva medskapare till en mer hälsosam kultur.

Workshoppen innehåller övningar från till exempel författaren Joanna Macy och hennes arbete The work that reconnects. Den genomsyras av författaren Ken Wilbers teori om fyra kvadranter, även kallad Omställningens dimensioner, med inre/yttre och individ/kollektiv som variabler. Fokus på den här kursen ligger på inre, kollektiv omställning – kanske den komponent av omställningen som det talas minst om i dag.

– Omställning behöver göras i alla de här kvadranterna, men den yttre omställningen händer inte om inte den inre händer. På det individuella planet handlar inre omställning om sådant som värderingar, drivkrafter, känslor och motstånd. På det kollektiva inre planet handlar det om allt som vi tar för givet i vår kultur, till exempel vår syn på framgång, mening, natursyn, människosyn, världsbild, och det är här som hävstångseffekten finns, säger Hillevi Helmfrid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV