Omställning Njurunda gräver där de står

En tillsammansodling som är inne på sitt femte år och populära föreläsningsserier med samtal om hållbart resande och lokala resurser. Omställning Njurunda är en löst sammansatt grupp med mycket vilja att förändra.