Oklart om centrum mot djurförsök blir av

Under 2016 är det tänkt att Jordbruksverket ska inrätta ett nationellt kompentenscentrum för att ersätta och avveckla djurförsök. Men i regeringens höstbudget avsätts inga särskilda pengar till centret. – Får vi inga statliga pengar och Jordbruksverket inte klarar av att omfördela pengar inom verket, då blir det inget 3R-center, säger Tjitte de Vries, enhetschef på Jordbruksverket.

Att Sverige skulle få ett center för alternativ till djurförsök var ett av förslagen till ändringar i djurskydddslagen som presenterades under 2013. I februari året efter beslutade riksdagen att ett kompentenscentrum för 3R-frågor ska införas. 3R står för att ersätta, minska och förfina djurförsök. Senare samma år gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av centret. Jordbruksverket håller nu på med en utredning om hur centret ska drivas och fungera och uppdraget ska redovisas för Regeringskansliet den 15 december i år. Men besked om kompetenscentrets finansiering kom redan 2012, då det i utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök uppskattades att centret skulle kosta tio miljoner kronor per år att driva. I utredningen föreslogs det även att pengarna skulle tas från en kompetensväxling inom Jordbruksverket. Men en sådan kompetensväxling har inte skett. Därför har Jordbruksverket inför höstbudgeten sagt till regeringen att de behöver ett tillskott för att driva centret. Men några pengar för 3R-centret fanns inte med i höstbudgeten.

– Det framgår däremot att regeringen inväntar Jordbruksverkets utredning och som jag förstår det finns det en öppning i budgeten, säger Tjitte de Vries, enhetschef på Jordbruksverket.

Han säger att Jordbruksverket haft avsikten att komma igång med arbetet med centret i januari nästa år, men då det inte finns några avsatta pengar i dagsläget finns det en risk att arbetet förskjuts. Och kommer det inte några öronmärkta pengar senare heller kan det blir svårt, menar Tjitte de Vries.

– Får vi inga statliga pengar och Jordbruksverket inte klarar av att omfördela pengar inom verket, då blir det inget 3R-center.

Stiftelsen Forska utan djurförsök var den aktör som från början drev på för att ett kompetenscentrum för 3R-frågor skulle införas i Sverige. De ser det som ett naturligt steg för Sverige då ett nytt EU-direktiv ställer högre krav och har som mål att på sikt avveckla djurförsöken och ersätta dem med andra metoder. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska utan djurförsök, har stora förhoppningar, men säger att det är svårt att uttala sig om effekterna som centret kan få innan Jordbruksverkets utredning är klar och regeringen har gett besked om finansieringen.

– Det finns mycket för centret att ta tag i. Bland annat behövs en bättre kartläggning av djurförsöken som görs i Sverige för att kunna se vilka djurskyddsproblem som behöver tas itu med. Vi behöver ha bättre överblick för att kunna ta fram strategier för att minska lidandet och på sikt ersätta djurförsöker, säger Karin Gabrielson Morton.

Hon säger att det runt om i världen har påbörjats att systematiskt utvärdera djurmodeller som används i forskning, eftersom det trots allt finns stora skillnader mellan arterna. Resultaten har visat att många djurmodeller inte fungerar för att förutsäga vad som händer i människan.

– Ska vi kunna utveckla alternativa metoder till djurförsök måste vi få bort de som faktiskt inte fungerar alls och sedan se vilka djurförsök som fungerar för att kunna använda den kunskapen för att ta fram djurfria modeller.

Många har en tilltro till att djurförsök är säkra bara för att det handlar om levande individer och för att det finns genetiska likheter mellan människor och andra djur, säger Karin Gabrielson Morton.

– Men det finns även skillnader och ibland är de skillnaderna väldigt avgörande. Det finns all anledning att vetenskapligt tänka nytt och tänka bort från djurförsöken.

Utöver att ett 3R-center skulle kunna ha ett helikopterperspektiv när det gäller djurförsöken som utförs i Sverige tror Karin Gabrielson Morton att centret skulle ha en viktig roll när det gäller vilka signaler som sänds ut i forskningsvärlden, både till forskare och finansiärer. Men för det krävs det pengar för att driva centret.

– Får Jordbruksverket inga extra resurser för centret kanske det bara blir något som finns på pappret men inte får någon effekt.

Läs mer om djurförsök och alternativa metoder på forskautandjurforsok.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV