Ökade insatser för utlänningskontroll

De senaste två åren har det skett stora utbildningsinsatser för att fler poliser ska göra inre utlänningskontroller. Landet Runt har tagit del av polisens egen intranätutbildning. ”Tanken är att all polis ska klara av det här”, säger Sören Clerton, polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen.

I maj förra året lade centrala gränspolisenheten ut en interaktiv utbildning i utlänningsrätt och inre utlänningskontroll, tillgänglig för alla poliser i alla de 21 polismyndigheterna. Utbildningen ska fortsätta till juni i år. 

Ända sedan Sverige gick med i Schengensamarbetet har det varit tänkt att den inre utlänningskontrollen ska göras i större utsträckning än tidigare. Det som en så kallad kompensatorisk åtgärd till att de inre gränserna mellan staterna i samarbetet upphört. Men fram till för två år sedan har polisen inte lagt någon större vikt vid att någon annan polis än gränspolisen sysslat med kontrollen, enligt Sören Clerton.

– För något år sedan gick Rikspolisstyrelsen ut med att alla myndigheter ska utbilda sin personal i det här, det ska inte bara vara en specialsyssla för gränspolisen, säger han.

Från rikspolisens sida har det förutom specialinriktade kurser för befäl inneburit den interaktiva utbildning som nu ligger ute på polisens intranät.

– Det är en insats mot yttre personal. Vi vet av erfarenhet att det lätt blir fel, man drar sig för att göra det om man inte är säker.

Även om inte all polis gått igenom kursen som finns på intranätet innebär det i praktiken att alla poliser nu blivit uppmärksammade på möjligheten att göra en inre utlänningskontroll. Enligt den tolkning som Rikspolisstyrelsen gör av utlänningslagen kan en inre utlänningskontroll göras rutinmässigt i samband med att identiteten kontrolleras i annat syfte, exempelvis i samband med en trafikkontroll.

– Det är egentligen bara om det görs en kontroll på stan som det måste finnas objektiva omständigheter och en grundad anledning att tro att personen saknar tillstånd att vistas i landet, säger Sören Clerton.

I Malmö går det nu ut varningar varje dag om att polisen gör id-kontroller från olika asylaktivister. Enligt polisen handlar det vanligtvis om cykelkontroller eller trafikkontroller. Kontroller som alltså även kan leda till inre utlänningskontroller. Ricardo Guillén från Asylgruppen är kritisk.

– Jag känner uppriktig sorg över hur ihärdig makten verkar vara i sina ansträngningar att skicka iväg människor som betraktas som oönskade.

16/2 -13 belyste vi risken med diskriminering i samband med inre utlänningskontroller. Något som enligt kriminologen Jerzy Sarnecki var nästintill omöjligt att undvika. ”Observera också att inre utlänningskontroller generellt sett inte bara är riktade mot ickesvenskar utan främst mot ickeeuropéer, vilket ytterligare förstärker inriktningen på etnisk profilering”, sa han då till tidningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV