Ojämställda hem ger psykisk ohälsa

Jämställda par är mindre benägna att drabbas av psykisk ohälsa. En ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män, visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet.