Ohållbart med flyg till fjällen

Planerna på en ny flygplats i Sälen är ett talande exempel på de mekanismer som gör att världen inte klarar av att hantera de globala kriserna, skriver miljöjournalisten Bernt Lindberg från Omställning Falun.