Nytt nätverk för omställningsrörelsen

Den 30 november lanseras ett nytt nationellt nätverk för omställningsrörelsen. Då träffas omställare från hela landet i Järna, dels för att bilda en ny förening och dels för att diskutera framtiden för den internationella folkrörelsen i Sverige.

Många olika organisationer arbetar numera aktivt med omställning. Hela Sverige ska leva har tills i dag varit projektägare, men flera studieförbund, bland annat Studiefrämjandet som startat Framtidsveckan, olika Leader-kontor, Jordens vänner och lokala föreningar inom Naturskyddsföreningen har varit väldigt aktiva i att utveckla rörelsen, ofta i samma anda, men oberoende av varandra. Många av organisationerna, som studieförbunden och Naturskyddsföreningen, är medlemmar i Hela Sverige ska leva och det har det nya omställningsnätverket också tänkt bli.

Omställning Sverige har sedan 2009 drivits som ett projekt inom organisationen Hela Sverige ska leva, men vid årsskiftet är projektet slut och man har ännu inte tagit beslut om framtiden. Det görs på ett styrelsemöte den 5 december.

– Vi vill ha något mer resilient, som kommer från oss själva. Det behövs ett nätverk som är mer bestående. Där finns ett hål att fylla, förklarar Anton Andreasson från Omställning Alingsås, en av de grupper som är längst framme i utvecklingen.

Pella Thiel är engagerad i Omställning Värmdö och arbetar med att föreläsa och hålla workshops om olika aspekter av omställning.

– Omställning Sverige är ett projekt som tar slut vid årsskiftet. Vi som har kallat till det här mötet har inte velat vara så tydliga med vad det nya nätverket ska vara. Det lämnar vi till den nya föreningen, säger Pella Thiel.

Det nya omställningsnätverket har haft en dialog med styrelsen från Hela Sverige ska leva, som kommer att medverka på konferensen i Järna.

– Självklart kommer vi att jobba med omställningen även i framtiden, men då i första hand med våra 5 000 medlemsorganisationer. De jobbar ju alla med omställning på olika sätt, även om de kanske inte kallar det så, förklarar Gunnel Cassel-Söderbäck, som är styrelseledamot i Hela Sverige ska leva och som har skött kontakterna med arrangörerna av den grupp som vill starta det nya omställningsnätverket.

Dock är finansieringen för det fyraåriga projekt som man först fick för att starta upp och driva Omställning Sverige numera slut, enligt Gunnel Cassel-Söderbäck. 2010 finansierades Omställning Sverige med 1 miljon kronor, påföljande tre år med 500 000 per år. Nästa år kommer inga öronmärkta pengar att avsättas för Omställning Sverige.

– Det är en väldig skillnad att driva ett projekt och att arbeta med omställning som en del av den löpande verksamheten. Vi kommer inte kunna lägga samma resurser på omställning fortlöpande, säger Gunnel Cassel-Söderbäck.

Staffan Bond, verksamhetsansvarig på Hela Sverige ska leva, kan ännu inte bekräfta hur Omställning Sverige ska drivas under 2014.

– Vi har ett förslag till verksamhetsplan som ska diskuteras på styrelsemötet den 5 december. I det förslaget är det tydligt att vi ska fortsätta att jobba med omställning, vårda våra internationella kontakter och satsa på lokala utvecklingsgrupper.

Dock kan han inte bekräfta om HSSL kommer att ha en koordinator som specifikt arbetar med omställning, förrän efter styrelsemötet nästa vecka. Staffan Bond ser dock väldigt positivt på det nya nätverket.

– Vi ser positivt på att det finns ett så stort engagemang i de här frågorna. Vi får se hur vi kommer att samarbeta med det nya nätverket, men det är bara positivt att det myllrar av aktivitet inom omställningen.

Att HSSL har ett samarbetsavtal med transitionrörelsen internationellt ser han inte som begränsande för att fler ska engagera sig.

– Vi har aldrig haft någon ambition att transitionrörelsen i Sverige ska låsas in i Hela Sverige ska leva. Det är omställningens natur att den inte ska styras uppiftån. Det ska växa organiskt och det är jättepositivt att det gör det.

Staffan Bond menar att transitionrörelsen i Sverige nu måste gå bortom väckelsen för att få förankring i grupperna ute i samhället.

– Jag skulle vilja att några av omställningsgrupperna som finns verkligen går de tolv stegen för att bli riktiga omställningssamhällen. Det är fortfarande en ganska lång väg kvar att förverkliga den drömmen. Jag vill inte säga att det är en ytlig mobilisering som vi ser, men båda de här måste finnas – väckelserörelsen runt transition och själva förverkligandet. Vi vill gärna se några byar och grupper kliva fram och manifestera omställningen.

Jan Forsmark har jobbat som koordinator för Omställning Sverige sedan 2009 och kommer också att åka till Järna för att vara med i diskussionerna. Han ser ett omställningsnätverk som ett ovanligt sätt att organisera sig inom transitionrörelsen.

– Det är en ny idé som inte diskuterats eller prövats någon annanstans inom transitionrörelsens 34 länder. Det finns inga nationella organisationer med medlemsavgifter eller nationell överbyggnad någon annanstans, inte ens i England där den är som störst. Det som det diskuterades under höstens internationella möte var sociokrati som organisationsform. Sociokratin erbjuder ett tillvägagångssätt för att allas röst skall bli hörd och större delaktighet i och mellan mindre grupper. Förutom samtycke bygger sociokrati på självstyrda grupper som delar en gemensam målsättning, säger han.

Forsmark betonar vikten av att inte låsa omställningsrörelsen i gamla organisationsmodeller. Lokal och eventuellt regional organisering räcker, anser han och hänvisar till England där transitionrörelsen kommit längst.

– Framtidsveckans organisationsform visar sig mycket lyckad. En bra idé utan toppstyrning med många fristående organisationer som arbetar fram ett gemensamt program.

Det nya nätverket ser sig dock som en del av Hela Sverige ska leva, även om formerna för ett framtida samarbete ännu inte stakats ut.

– Som medlemsorganisation i Hela Sverige ska leva kan vi driva omställningen på ett annat sätt. Omställning handlar om att skapa en kultur. För oss är det inte bara att prata om energi och odling. Vår vision är större. Det är olika synsätt och det går inte att driva en samhällsförändring i projektform, förklarar Stephen Hinton, en av initiativtagarna till omställningsnätverket.

Som medlemsorganisation i Hela Sverige ska leva kan det nya nätverket finnas som medlem på samma sätt som Naturskyddsföreningen eller studieförbunden. Det blir en mer permanent lösning för rörelsen, menar Stephen Hinton, som understryker hur stort engagemanget är i Sverige för omställning.

– Vi startade transitionsweden-hemsidan oberoende av Hela Sverige ska leva, men samarbetar med dem och det kommer vi att fortsätta göra. Det är på nätet som aktivismen tar fart och folk hittar varandra. Det finns 3 700 medlemmar och det kommer två till tre nya om dagen, berättar Stephen Hinton.

Hillevi Helmfrid har jobbat med omställning inom Leader Astrid Lindgrens hembygd i Vimmerby och är en av dem som var med redan från början när Omställning Sverige bildades. Hon är en av tre internationellt utbildade tränare inom omställningsrörelsen.

– Det har aldrig hållits en nätverksträff förr i Sverige. Det är en viktig grej att kalla samman alla som jobbar med omställning på något sätt. Det här är ett sätt att inkludera alla. Det finns en stor osäkerhet i rörelsen. Behovet av ett nätverk är stort. Det finns ingen finansiering för nätverket, så vi får helt enkelt börja med det som inte kräver pengar, säger Hillevi Helmfrid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV