Nytt beslut om fast försvar på Gotland

Etableringen av militära förband på Gotland tidigareläggs med över ett år. Motivet är ett ökat hot från Ryssland.