Nytt avloppssystem minskar övergödning

Genom en ny teknik som separerar mat- och toalettavfall ska stadens rester användas som gödning på landets åkrar, utan höga halter av tungmetaller. Helsingborg blir först ut med att testa metoden.