Nya krav riskerar öka fosforbrytning

Ökat beroende av handelsgödsel, mer kadmium i marken och ett brutet fosforkretslopp. Naturvårdsverkets nya förslag för att minska gifterna i rötrester har mött stark kritik. – Förslaget är orimligt, säger Agneta Leander, miljöingenjör på reningsverket Va syd i Skåne.