Ny chans för naturens rättigheter

En ny motion om att utreda hur naturens rättigheter kan bli en del av svensk grundlag har lämnats in till riksdagen. – Det skulle innebära ett starkare skydd och ett mer ödmjukt och hållbart sätt att se på naturen, säger Annika Lillemets (MP).