Nu utmanar vi storstadsnormen

#ungapålandsbygden hoppas att många vill vara med och utmana storstadsnormen – och öppna för ett samhälle med en bredd av människor och levnadssätt.

Under det senaste året har debattinläggen duggat tätt kring frågan om landsbygdens potential såväl som död; exotiska värden såväl som hopplöshet. Myten om att hela landsbygden avfolkas och att inga unga vill bo här fått sig en välbehövlig törn. #ungapålandsbygden bjuder upp till fortsatt kamp mot storstadsnormen.

Urbaniseringen är ingen naturkraft som obönhörligen avfolkar landsbygden. Procentuellt sett minskar befolkningsandelen som bor på på landsbygden, men antalet människor som bor på landsbygden har varit ungefär konstant sedan 1980-talet. Befolkningen ökar snabbast i stora städer, och medelåldern på landsbygden höjs. Det kan tolkas som att unga flyr landsbygden, som att unga inte tycker att det är attraktivt att bo på landsbygden. Det tror inte vi.

Ofta beskrivs unga som en homogen grupp där alla vill samma saker. Så är det så klart inte; variationen bland ungas viljor, önskningar och intressen är lika stor som variationerna bland människor i stort. Det enda som egentligen skiljer unga från äldre är att vi har levt kortare tid. Kampen för att hitta bostad, utbildning, jobb, kanske partners, ett sammanhang och så vidare ser olika ut och har med en rad faktorer att göra.

Att välja var en ska bo, leva och utvecklas handlar ju inte bara om var det finns lediga bostäder och jobb. Det handlar också om var det känns kul och utvecklande att vara samt vem vi blir och vem vi uppfattas och blir bemött som där vi bor. Vi har sagt det förut: det handlar om storstadsnormen, om hur de förväntningar som säger att lycka och framgång hör staden till kväver andra alternativ. Dessa förväntningar, som blir till strukturer, kväver alltså även dem som lever mitt i dem: med bilden av att vara i framgångens centrum – staden – ökar den snäva bilden av hur ett liv där kan vara. Jämför till exempel med hur bilden av att vara i en normad familjekonstellation – tvåsamt heterosexuellt, i villa, med barn – snävar möjligheterna kring hur människor kan samleva, för alla.

Att utmana storstadsnormen är en fråga lika mycket för oss som bor på landsbygden, som för oss som bor i städer och för alla andra som vill att gränserna mellan land och stad, mellan människor och människor, ska minska. När ni läser detta är vi i Almedalen och knyter band till andra rörelser. Bland annat deltar vi i ett samtal på temat solidaritet mellan unga i landsort och i förort. Olika kontexter och miljöer men samma vision; ett samhälle som håller ihop, med en mångfald av människor och levnadssätt. Vi vill se allianser över gränser, där våra visioner och drömmar kan arbetas med, där de normer som påverkar oss negativt kan krossas.

Politiska satsningar styrs i dag allt mer mot områden som redan har ett försprång, och bort från de områden som missgynnas av samhällsutvecklingen. Storstadsnormen förstärks när värden med att bo och verka på landsbygden blir till undantag – i politik såväl som journalistik, i konst såväl som i kunskaps- och bildningssyn. Attityder, normer och värderingar måste belysas och diskuteras för att de inte ska kväva tankar och idéer som vågar bryta mot dem. Ett liv på landsbygden kan vara hållbart, kreativt och erbjuda framtidsmöjligheter, men samhällsutvecklingen måste då även omfatta platser som inte är storstäder. Så ser inte trenden ut i dag, och för att få möjlighet att bo och leva där vi vill måste vi kämpa för det. Vi vet att vi som vill ha förändringen måste driva den. Det här är ingen krigsförklaring, det här är att bjuda upp till samarbete: vi efterlyser tips och kontakter till alla er som gör något för den plats ni är på – stort som smått – låt oss mobilisera oss.

För att fler unga ska satsa på landsbygden måste vi påminna varandra om att vi redan har och skapar roliga och bra liv och platser, på landsbygder såväl som i städer. För runt om i landet finns unga utvecklare, som brinner, tar ton, konkretiserar och kreativiserar. Som relaterar till sådant som gjorts förut – precis där eller någon helt annanstans – och sådant som kan bli verklighet – precis överallt. Det här är utgångspunkten i arbetet vi gör i år.

Med det utmanar vi storstadsnormen, konkret och tillsammans. Vi ska prata om och med eldsjälar, experter och aktivister. Eldsjälar som håller liv i gamla och skapar liv i nya föreningar och verksamheter – festivaler, lanthandlar, byföreningar, konstrundor, samåkningsinitiativ, kulturhus, samlingslokaler. Experter som vet massor tack vare berättelser, självupplevd kunskap, brinnande intresse, livslång erfarenhet, utbildning, nyfikenhet. Aktivister som gör sina röster hörda, och pratar för de som inte hörs, skapar allianser, kämpar för mänskliga och samhälleliga rättigheter, lika möjligheter trots och tack vare olika förutsättningar. Tillsammans påminner vi de som styr och satsar om att det finns många fantastiska unga människor som vill bo i landsbygder och mindre orter.

Så får vi ett samhälle med en bredd av människor och levnadssätt. Så får vi ett samhälle där människor är öppna för varandras val och drömmar. Så får vi ett möjligheternas samhälle. Nu utmanar vi storstadsnormen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV