Nu krävs en helt ny energipolitik

Oljetoppen är numera ett faktum. Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett leder UGES, Uppsala global energies group, och har skrivit boken Peeking at peak oil. Han har forskat om oljetoppen under tio år och menar att EU borde tillsätta en kriskommitté omedelbart för att säkra framtidens energibehov.