Norrköping kan få sin egen lokala valuta

I Norrköping har miljöpartisten Per Almgren motionerat i kommunfullmäktige om att man ska introducera lokala valutan nolva. Ärendet kommer sannolikt att tas upp på nästa fullmäktigemöte. Nolva är en förkortning av Norrköping lokala valuta.