Nätverk peppar kvinnliga musiker

Kvinnor och transpersoner som spelar musik i Växjötrakten har bildat ett nätverk för att lära av varandra, uppträda tillsammans och stärka självförtroendet. – Det är väldigt stimulerande att vara i ett sammanhang där man kan identifiera sig, säger initiativtagaren Lidia Svensson.