Naturens rättigheter kan bli grundlag

Sverige bör skriva in naturens rättigheter i grundlagen samt verka för att införa ekocid som ett internationellt brott i Romstadgan, vid sidan av exempelvis folkmord. Det är innehållet i två motioner till riksdagen, vars mål är att ställa vår syn på naturen på ända och ge miljörörelsen nya verktyg.