Nationalmuseum norr blir verklighet

Arbetet är i full gång för att Nationalmuseum ska kunna öppna en filial i Jämtland. En förutsättning var beskedet i regeringens höstbudget om statligt stöd till driften. Målet är att dörrarna till Nationalmuseum norr i Östersund ska slås upp i början av 2017.