När skogen blir kulturhus för en dag

Att kombinera natur och konst kan vara ett sätt att få människor att mötas. Det menar Stina Nilss som under Fjällastigens dag placerar ut musik, konst och litteratur längs med en vandringsled.