Millenniemålen faller på mödravård och jämställdhet

Vid millennieskiftet för tretton år sedan antog 147 stats- och regeringschefer från alla FN:s medlemsstater åtta mål för att ta tag i de globala utvecklingfrågorna. Nu pratar man om ”post 2015” – vad som ska hända efter att tiden runnit ut för att nå millenniemålen.