Miljonregn över samiska artister

Två samiska artister har tilldelats Konstnärsnämndens långtidsstipendium. – För mig betyder det väldigt mycket att få en sådan bekräftelse för mitt arbete. Det ger mig mer lugn och arbetsro att kunna jobba vidare med utvecklingen av den samiska dansen, säger den samiske dansaren Ola Stinnerbom, en av stipendiaterna.