”Miljölagarna skyddar inte miljön”

I många år arbetade Mari Margil för att försöka stoppa miljöfarlig verksamhet med hjälp av existerande lagar. Till slut insåg hon att de lagar som finns är otillräckliga. Ett helt nytt regelverk behövs, med egna juridiska rättigheter för naturen.