Medveten nätvaro ska minska hatet

Kränkningar, upplopp och självmord. Vad man säger på nätet är verkligt och får konsekvenser i det verkliga livet. Det betonar projektet Nätvaro som finns där för att informera, fixa och stötta när näthatet är framme.