Många nyanlända utan hjälp när det brinner

Etableringsboendet Snårestad utanför Ystad sattes i brand när de boende befann sig i huset. Ingen av de som bodde där hade hemförsäkring vilket gör att de inte har rätt till ersättning för förlorade ägodelar eller nytt boende.