Många gläds åt radikala förslag för landsbygden

10 000 jobb kan flyttas från Stockholm och 23 glesbygdskommuner kan få avskrivna studieskulder. Det är några av de mest uppmärksammade förslagen från den parlamentariska landsbygdskommittén, som mest har fått positiva reaktioner.