”Man kan bara släppa allt plugg och njuta”

För medlemmarna i Fältbiologernas lokalgrupp i Borås är aktiviteterna i naturen ett välkommet avbrott från en stressande skolmiljö.