Mål om friska hav kommer inte att nås

32 åtgärder och två miljarder kronor ska få bukt med övergödning, gifter och hårt fiske. Men målet att få en god havsmiljöstatus år 2020 kommer inte att uppnås.