Maktskifte kan vänta i Sametinget

Resultatet från valet till Sametinget, som både är en statligt styrd myndighet och ett folkvalt organ, visar att Jakt- och fiskesamerna blev det fortsatt största partiet med 29 procent av rösterna. Men hur maktfördelningen kommer att se ut de kommande fyra åren är fortfarande oklart, rapporterar Sveriges radio.