Makar bygger en hållbar ekoby

I femton år har Ralf Palmpers och hustrun Sonja arbetat med ekobyn. De har bland annat byggt ett eget hem, ett vandrarhem och en kursgård. Allt i egenskap av hållbar bosättning. Nu håller de på med ett nytt projekt – Sveriges första solskepp.